Pečovatelská služba Krupka

organizační složka Města Krupky

... Hlavní stránka

Pečovatelská služba Krupka

Město Krupka, se sídlem v Krupce na základě svého rozhodnutí ze dne 18. 12. 2000 přijatého na jednání zastupitelstva města pod bodem B. 22.7 zřídilo s účinností od 1.1.2007 organizační složku, jejíž název je Pečovatelská služba Krupka se sídlem Dlouhá 636, 417 42 Krupka, k tomu aby plnila poslání zřizovatele (města) v oblasti sociální, za účelem poskytování pečovatelské služby.

Město Krupka má v dnešní době cca 14 tisíc obyvatel z toho bylo v roce 2009 1578 obyvatel ve věkové kategorii 65 let a více. Krupka je rozdělena na 11 městských celků o rozloze 4687 ha. Terénní pečovatelská služba je poskytována na většině území. Není poskytována pouze v odlehlých územích – Fojtovice, Horní Krupka, Habartice a Mohelnice. Z uvedených lokalit nebyla podána dosud žádná žádost o poskytování pečovatelské služby. V uvedené oblasti se nacházejí převážně rekreační objekty.

Krupka je staré hornické město, demografický vývoj nám ukazuje, že daná věková kategorie 65 let a více za posledních 10 let v Krupce vzrostla o 22,7% (od roku 2000 do 2009 z 1286 na celkový počet 1578 obyvatel). Ve městě není v současné době jiné zařízení, které by poskytovalo sociální služby seniorům. Senioři tvoří převážnou část cílové skupiny pečovatelské služby. Pečovatelská služba se snaží poskytnout službu v takovém rozsahu, aby mohl její příjemce setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Nutná je i spolupráce s rodinou. Úkony jsou vybírány tak, aby byla péče dostupná všem uživatelům služby.

Pečovatelská služba Krupka je poskytovatelem sociální služby, která splňuje podmínku registrace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pečovatelská služba Krupka poskytuje všem uživatelům nebo zájemcům o pečovatelskou službu základní sociální poradenství.

Web design, KS, VSRR Litoměřice 2008/2011